[Mục lục] DIỄM SẮC THIẾU NIÊN – Vô Ý Vi Chi

DIỄM SẮC THIẾU NIÊN (TỔNG THỤ) 艳色少年 (总受) Tác giả: Vô Ý Vi Chi (无意为之) Thể loại: Đam mỹ, Cao H, Song tính Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn QT: Wiki Dịch Tiếng Hoa Edit + Beta: LK (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) (!) Chú ý: Bản edit CHƯA CÓ SỰ…