Cường hôn – Chương 3

CƯỜNG HÔN Tác giả: Nhập Loạn Edit: LK     CHƯƠNG 3: THỬ VAI   Hai người đạt được sự đồng thuận trong công việc. Hà Thời Đại lái xe, Âu Khắc Dương ngồi ghế phó lái. Cậu ta năm nay mười chín, cách tuổi hai mươi có một năm mà đã phải trưởng thành. Hà Thời…

Cường hôn – Chương 2

CƯỜNG HÔN Tác giả: Nhập Loạn Edit: LK     CHƯƠNG 2: ĐỔI NGƯỜI   Âu Khắc Dương thuận lợi tiến vào nhà họ Côn bắt đầu kế hoạch làm thế nào để tìm được Côn Húc Cương. Lại qua hai ngày, gần như không có tin tức gì của hắn. Đồng thời anh phát hiện người…