[Mục lục] CƯỜNG HÔN – Nhập Loạn

CƯỜNG HÔN (强婚) Tác giả: Nhập Loạn (廿乱) Tình trạng bản gốc: Hoàn (105 chương) Tình trạng bản edit: Đào đào đào…  Raw + QT: Xà Viện Edit: LK (!) Chú ý: Bản edit CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI, KHÔNG CHUYỂN VER   Văn án: Thần nói: Giết hắn, con có thể trở…